ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ

 

รายวิชาเรียน


อาจารย์กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Download ไฟล์อบรม

Download แบบทดสอบ

การพัฒนาเว็บเบื้องต้น
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
  การจัดการสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้  
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
  คอมพิวเตอร์ประยุกต์  
  คอมพิวเตอร์กับชีวิต  

 

 

     
   

 

 

 

 

 

โป